Bezwaarschriften Koningin Julianaweg 18 en 20

Bezwaarschrift planschade Koningin Julianaweg 20

In een collegebesluit van 21 augustus 2015 heeft het college een tegemoetkoming toegekend aan planschade voor waardevermindering van de woning aan Koningin Julianaweg 20. Dit in verband met woningbouw Groot Agteveld. Bezwaarden kunnen zich niet vinden in het collegebesluit en hebben bezwaar aangetekend. Op advies van de adviescommissie bezwaarschriften heeft het college dit bezwaarschrift ongegrond verklaard.

Bezwaarschrift planschade Koningin Julianaweg 18

In een collegebesluit van 15 juli 2015 heeft het college een tegemoetkoming toegekend aan planschade voor waardevermindering van de woning aan Koningin Julianaweg 18. Dit in verband met woningbouw Groot Agteveld. Bezwaarden kunnen zich niet vinden in het collegebesluit en hebben bezwaar aangetekend. Op advies van de adviescommissie bezwaarschriften heeft het college dit bezwaarschrift ongegrond verklaard.