bestemmingsplan Emelaarseweg 22

Ontwerp bestemmingsplan Emelaarseweg 22 Achterveld
Bron: gemeente Leusden

De stichting Emelaarseweg 22 wil het perceel herontwikkelen. Het plan is om de voormalige agrarische bebouwing te slopen, de oorspronkelijke woning te herbouwen en een extra woning toe te voegen. Daarvoor is een bestemmingswijziging nodig. Het college wil meewerken aan het plan, omdat daarmee veel verloederde bebouwing in het buitengebied wordt gesloopt. Ook wordt het landschap op deze locatie verbeterd, omdat houtsingels worden hersteld en volkstuinen landschappelijk worden ingepast. Het college heeft daarom besloten om het ontwerp bestemmingplan Emelaarseweg 22 Achterveld ter inzage te leggen.