Cultureelcentrum De Moespot

Jan van Arkelweg 6
3791 AC Achterveld
tel 0342 45 21 52
Contactpersoon voor informatie en verhuur van zalen: Mevr. L. Roestenburg Tel: telefoonnummer 06 13711690 en e-mail reserveringenmoespot@gmail.com

Cultureelcentrum De Moespot is in beheer van een stichting. Het centrum is gevestigd in de voormalige R.K. lagere school Sint Jozef. Het centrum biedt onderdak aan verschillende verenigingen, clubs (muziekvereniging DWS, de Vrije Kwasten) en is beschikbaar voor aktiviteiten van bestuurlijke en culturele organisaties.

Openingstijden:
De Moespot kent geen vaste openingstijden maar is wel meerdere keren per week in gebruik door diverse verenigingen.

Kaartavonden:

Gedurende de wintermaanden en ongeveer 1 maal per maand organiseert stichting De Moespot kaartavonden waar de spellen Klaverjassen en Schutjassen worden gespeeld. Het zijn gezellige avonden en er wordt gespeeld in competitie per avond. Er zijn altijd kleine maar leuke prijzen voor de winnaars.
Data: de data van de kaartavonden zijn te vinden in de agenda van Achterveld.NET
Tijd: inschrijving vanaf 19.30 uur, aanvang om 20.00 uur
Deelname: € 3,- per persoon (een kop koffie of thee is inbegrepen)

Van school naar “de Moespot”
In het jaar 1908 is pastoor M. Moes op het idee gekomen om een school te laten bouwen in Achterveld.
Op 12 september 1912 is er aanbesteding in “de Roskam” te Achterveld. De school zou toen bestaan uit 3 lokalen met gang, privaten en bijkomende werken.

De hoogste inschrijver was toen aannemer Kunst uit Amersfoort voor een bedrag van bijna 13.000 gulden. Nog diversen aannemers hadden ingeschreven, waaronder ook de Achterveldse combinatie Gebroeders Wijntjes en Aris Boersen. De gebroeders van Nimwegen deden ook mee en wilden voor 10.589 gulden bouwen, wat te hoog was. Uiteindelijk waren het de Gebr. Kroon uit Barneveld die de school bouwden voor 10.458 gulden. Dit alles onder toeziend oog van pastoor Rentinck. De school werd toen gebouwd aan de Dodeweg, wat nu de Jan van Arkelweg is.

Tijdens de 2e wereldoorlog heeft de school ook het een en ander meegemaakt, zoals in 1939, toen werd de school bezet door de Nederlandse soldaten, in 1944 werden er granaten op Achterveld gegooid waar de school er ook een paar van te verwerken kreeg. Op 28 en 29 april 1945 werd er de conferentie gehouden over de voedsel dropping boven west Nederland. Na de oorlog werd de school uitgebreid met nog twee lokalen. Deze werden in een veel later stadium ook weer afgebroken in verband met de nieuwbouw van andere scholen in Achterveld.

In 1979 wilden een groep jongeren in Achterveld een eigen clubhuis, dat werd de Moespot. De school stond leeg en dat leek de gemeente wel iets voor deze jongeren. Het pand werd helemaal opgeknapt, maar wel zo dat het lokaal met de geschiedkundige waarde bleef bestaan. Er is veel door vrijwilligers gedaan. Na de opening werd er een beheerscommissie opgericht die de zaken zouden regelen. De grootste huurder was toen de KPJ. In de loop der jaren is er wel het een en ander veranderd binnen de Moespot. Vanuit de Moespot werd in het verleden veel georganiseerd voor de jeugd, zoals knutselen, disco en film. Deze activiteiten werden in de loop der jaren steeds minder bezocht, zodat de Moespot meer ruimtes is gaan verhuren aan verenigingen e.d.. In de wintermaanden worden wel kaartavonden georganiseerd. Sinds jaren is muziekvereniging DWS de grootste huurder, ook worden ruimtes gebruikt door verenigingen als die Hinterfelder Musikanten, schilderclub “de vrije kwasten”, schilderclub Achterveld, Actief Achterveld, AMBC, carnavalsvereniging de Puupenkoppen, de Zonnebloem, muziekschool Leusden, Cesar therapie,Yoga, Truimph club NL. en diverse bandjes.

Het is duidelijk dat het bruist van de activiteiten in de Moespot. Niet minder van belang is het dat dit geheel in stand wordt gehouden door vrijwilligers. Zowel het bestuur als de medewerkers.