Thuiszorg gegarandeerd

Publicatie van gemeente Leusden:
TSN Thuiszorg bevindt zich in financiële problemen. In Leusden krijgen 220 inwoners hulp bij de huishouding van TSN Thuiszorg. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden willen dat cliënten van TSN Thuiszorg zonder onderbreking hulp bij de huishouding blijven ontvangen. Daarom hebben zij besloten met de andere zes aanbieders die nu zorg leveren in Leusden, afspraken te maken over het leveren van hulp bij de huishouding. Deze zes lokale aanbieders zorgen ervoor dat de hulp bij de huishouding zonder onderbreking gegarandeerd blijft. De cliënten van TSN Thuiszorg kunnen zelf een keuze maken van welke aanbieder zij de hulp bij de huishouding voortaan willen ontvangen. De aanbieders werken tegen dezelfde tarieven als TSN Thuiszorg. Ook het aantal uur zorg blijft onveranderd.