Parochiële Caritas Instelling Achterveld

 

Helpen waar dat hard nodig is

Wat is de P.C.I.?
P.C.I. staat voor Parochiële Caritas Instelling. Vroeger sprong de kerk in waar dat nodig was. Waren er noodlijdende parochianen, dan was er het “Armenbestuur” dat van geval tot geval bekeek in hoeverre en in welke vorm en mate er hulp geboden kon worden. Tegenwoordig is deze zorg toevertrouwd aan de P.C.I..
Helaas is deze hulp ook in deze tijd van welvaart nog steeds noodzakelijk: er zijn nog steeds mensen die onder de armoedegrens leven en daarnaast zijn er mensen die zich eenzaam en/of verlaten voelen. Helaas ook in Achterveld. Voor geestelijke en financiële hulp probeert de P.C.I. Achterveld te bemiddelen. Niet iedereen durft zelf om hulp te vragen, begrijpelijk maar dit kan ervoor zorgen dat mensen verkommeren en dat is wat de P.C.I. graag wil voorkomen want vaak kan er met betrekkelijk weinig erg veel gedaan worden.

De P.C.I. is een zelfstandige werkgroep met eigen middelen die onafhankelijk van het parochiebestuur hulp biedt. De P.C.I. helpt parochianen, maar ook mensen die geen lid zijn van onze parochie, met geld, middelen of een luisterend oor.

Ook u kunt een waardevolle bijdrage leveren aan het werk van de P.C.I.. Kijk om u heen in uw eigen kring, in de buurt, of in het dorp. Probeer in te schatten of er wellicht mensen zijn die in nood verkeren. Of de situatie voldoende aanleiding geeft voor de P.C.I. om hulp te bieden – in wat voor vorm dan ook – wordt zorgvuldig onderzocht. Help ons en de in nood verkerende mens in uw omgeving. Vanzelfsprekend wordt elke melding onder VOLLEDIGE GEHEIMHOUDING in behandeling genomen.

Naast het bieden van hulp aan mensen in onze dorpsgemeenschap is de P.C.I. ook regelmatig betrokken bij projecten die bijdragen aan zorg voor de medemens in andere gemeenschappen. Zo heeft de P.C.I. bijvoorbeeld de Werkgroep Achterveld Leusden Oekraïne sinds het begin gesteund (samen met P.C.I. Leusden); maar ook bijgedragen aan de ondersteuning van een school in Thailand, een weeshuis in Sri Lanka en medische hulp aan verstoten vrouwen in Ethiopië. Daarnaast ondersteunen wij ook het Brazilië project dat de komende jaren het goede doel is voor de vastenactie.
Een belangrijke opmerking: wij ondersteunen alleen projecten waar parochianen of dorpsgenoten rechtstreeks bij betrokken zijn. Op deze wijze zijn we er zeker van dat de hulp ook op de juiste plek aan komt en er niets aan de strijkstok blijft hangen.

Wilt u meer weten? 
Weet u iemand die hulp nodig heeft? 
Of bent u betrokken bij een (ontwikkelings)project buiten het dorp en denkt u dat we hieraan een zinvolle bijdrage kunnen leveren?
Neem dan contact op met de P.C.I. via een van de pastores of het parochiesecretariaat, te bereiken via:
Telefoonnummer 0342 451420 (op maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 11 uur 30
Of via e-mail: info@sintjozefparochieachterveld.nl