Maintenance log

11-09-2018 (by redactie)
– Wij maakten gebruik van de gratis versie van Google maps. Google heeft haar beleid gewijzigd en vraagt nu geld voor het tonen van plattegronden. Helaas hebben wij geen budget hiervoor. We werken aan een oplossing voor de dorpsagenda die gebruik maakt van het tonen van een locatie van een evenement. Tot die tijd geeft het plattegrondje een melding dat het niet getoond kan worden.

06-04-2018 (by redactie)
– Alle data die beschikbaar was in de backup is teruggeplaatst.
– Diverse evenementen en items die tijdens de onderhoudsfase zijn ontvangen, worden alsnog toegevoegd.

04-04-2018 (by administrator)
– Een deel van de informatie die verloren is gegaan met de herinstallatie is teruggeplaatst middels backups. Nog niet alle informatie is teruggeplaatst. De komende dagen wordt zoveel mogelijk hersteld.
– De functionaliteit van het plaatsen van evenementen is hersteld.
– Nieuwe editing wordt mogelijk. Dit wordt fasegewijs ingevoerd.

04-04-2018 (by provider)
– Een deel van de website is opnieuw geïnstalleerd.

09-02-2018 (by administrator)
– De mailserver was voor sommige gebruikers onbereikbaar. Dit is opgelost. De gebruikers zijn geïnformeerd.

07-02-2018 (by provider)
– Migratie van Achterveld.Net en bijbehorende functies naar nieuwe server. Gebruikers (redacteuren, editors, email-accounts, enz.) worden via email geïnformeerd.

12-01-2018 (by administrator)
Update:
– To version WordPress 4.9.1–nl_NL

14-06-2017 (by administrator)
Update:
– WordPress 4.8 updated. Nieuwe functionaliteit toegevoegd (links aanmaken verbeterd (beschikbaar voor editors), widgets kunnen nu plaatjes, video’s of geluid bevatten (dit laatste is alleen beschikbaar voor redactieleden)).

01-02-2017 (door beheerder)
– Nieuwe plugin installed t.b.v. uitbreiding groepsrechten om pagina’s te kunnen editten (Section Edit).
Gebruikers die ervaren dat functies niet meer beschikbaar zijn, graag per email dit melden aan beheer@achterveld.net
– Inloggen kan nu met gebruikersnaam of met email-adres in combinatie met bijbehorende wachtwoord.

30-09-2016 (by administrator)

– Voor geïnstalleerde subdirectory uit URL weg gemaakt.
Now site is gepresenteerd als hoofddomein en niet met subdirectory /achterveld (where WP is installed).
Let op! Wijzig eventueel uw snelkoppeling.

28-09-2016
– pagina toegevoegd voor DAVA

21-01-2016
– Proef gestart voor presentatie foto’s en berichten middels sliders.

4-12-2015
– Bij inloggen en uitloggen wordt je doorgestuurd naar de laatste pagina die je bezocht hebt en niet meer naar de ‘gebruikers instellingenpagina’
– Na registreren heb je nu, naast het maken van een evenement in de dorpsagenda, ook gelijk de rechten om een evenement te onderhouden. Je hoeft daarvoor niet meer te wachten tot een beheerder je rechten heeft aangepast.

2-12-2015
– pagina toegevoegd met uitleg over lenen van apparatuur

1-11-2015
– Website life en gevuld met content

1-10-2015
– Installatie van de website. De install log is om veiligheidsredenen alleen beschikbaar voor beheerders/administrators.